Giải Phóng Hoàn Toàn Đất Nông Nghiệp Tại Dự Án Khu Dân Cư Số 3 Thị Trấn Thắng

Giải Phóng Hoàn Toàn Đất Nông Nghiệp Tại Dự Án Khu Dân Cư Số 3 Thị Trấn Thắng

Các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi còn lại hoàn toàn tự nguyện đồng thuận nhận tiền bồi thường tại dự án

Dự án Khu dân cư số 3 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bắt đầu triển khai từ tháng 6 năm 2013, sau 4 ngày chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng số hộ đồng thuận đạt 114 hộ trên 124 hộ có đất

nông nghiệp bị thu hồi cho dự án. Công tác san nền được triển khai ngay sau khi có mặt bằng. Tuy nhiên việc tuyên truyền, vận động số hộ còn lại đồng thuận là một vấn đề lớn của dự án. Được sự ủng hộ của chính

quyền địa phương và nhân dân tại xã Đức Thắng, đến tháng 2 năm 2014, có thêm 4 hộ đồng thuận và đến tháng 10 năm 2014, số hộ còn lại đã tự nguyện nhận tiền đền bù chi trả giải phóng mặt bằng, đồng thuận

ủng hộ dự án. Đến nay toàn bộ phạm vi dự án về đất nông nghiệp đã được hoàn toàn giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư có được mặt bằng sạch để thi công triển khai cơ sở hạ tầng, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến

độ đã cam kết với UBND tỉnh Bắc Giang.

Sự đồng thuận của nhân dân đối với dự án là gốc rễ của sự thành công của dự án. Cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của dự án, hy vọng rằng dự án sẽ tiếp tục triển khai

rầm rộ, với chất lượng cao và đảm bảo tiến độ, trong thời gian không xa nữa một khu đô thị thương mại – dịch vụ sẽ được hình thành ở nơi đây.

“ Khu Đô Thị Thương Mại Phố Thắng

– Nơi An Cư Của Những Gia Đình”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *